Baza statistika metodaro

H. D. Quednau, München (D)


Kurso prezentita dum SUS 6 en San-Marino, auxgusto/septembro 1989.
Aperinta en Acta Sanmarinensia 1, L3 /1990.
Resumo. La kurso pritraktas la bazajn konceptojn de la aplikata statistiko. Gxi direktas sin al la uzantoj de statistikaj proceduroj kaj tial ne priparolas metodojn kaj rezultojn de la matematika statistiko. Ne estas postulataj antauxkonoj superantaj la komprenon de la simpla matematika simbolaro.

Estas pritraktataj la bazaj ecoj de statistikaj datenaroj kaj kelkaj statistikaj adedoj, kiel aritmo, varianco, pluriloj, korelaci- kaj regresi-koeficientoj. Kadre de la konkluda statistiko priparolatas la dunomiala kaj la gauxsa distribuoj, kiel ekzemploj de kontinua kaj malkontinua distribuoj. Aparte granda graveco estas atribuata al la kompreno de la esenco de statistikaj testoj. Ili estas ekzempligitaj per testo pri donita p0 de dunomiala distribuo kaj de tri aplikoj de la t-testo pri donita my0 (testo pri malsamaj ekspektoj cxe du ne-interdependaj samploj kaj testo pri donita deklivo kadre de la simpla lineara regresi-analizo).


(Germanlingva resumo)

Zusammenfassung. Der Kurs behandelt die grundlegenden Konzepte der angewandten Statistik. Er richtet sich an den Anwender statistischer Verfahren und geht daher nicht auf Methoden und Ergebnisse der mathematischen Statistik ein. Es werden keine Kenntnisse vorausgesetzt, die über das Verständnis der einfachen mathematischen Symbolik hinausgehen.

Es werden die grundlegenden Eigenschaften statistischer Datensätze und einige statistische Maßzahlen, wie Mittelwert, Varianz, Quantile sowie Korrelations- und Regressionskoeffizienten besprochen. Im Rahmen der schließenden Statistik werden Binomial- und Normalverteilung als Beispiele für eine diskrete und eine kontinuierliche Verteilung behandelt. Besonderer Wert wird auf das Verständnis des Wesens statistischer Tests gelegt, die am Beispiel des Tests auf vorgegebenes p0 der Binomialverteilung und von drei Anwendungen des t-Tests (Test auf vorgegebenes my0, Test auf unterschiedliche Erwartungswerte bei zwei unabhängigen Stichproben und Test auf vorgegebene Steigung bei der einfachen linearen Regressionsanalyse) besprochen werden.


La teksto estas sucxebla en PostScript (315 KB) kaj PDF (252 KB)
Rigardu ankaŭ la pli freŝdatajn virtualajn kursojn
Siehe auch die neueren virtuellen Kurse